Urząd Gminy Michałowice
22.10.2019 11:51

ZP.271.2.62.2019

20
Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Brzozowej na dz. ewid. nr 744, 745 w miejscowości Nowa Wieś
Termin składania ofert upłynął: 14.10.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Brzozowej na dz. ewid. nr 744, 745 w miejscowości Nowa Wieś” (nr sprawy: ZP.271.2.62.2019, numer ogłoszenia BZP: 603838-N-2019).

Załączniki

Data publikacji: 22.10.2019 11:51
Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2019 11:51
Wyświetleń: 20
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka