Urząd Gminy Michałowice
23.10.2019 15:27

ZP.271.2.63.2019

38
Założenie skwerów z miejscem na relaks przy ul. Błękitnej i Borowskiego w Michałowicach Wsi, przy ul. Brzozowej w Pęcicach Małych, przy ul. Konwaliowej w Pęcicach, przy ul. Turystycznej w Komorowie Wsi i rewitalizacja parku w Regułach
Termin składania ofert upłynął: 14.10.2019 godzina: 14:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Założenie skwerów z miejscem na relaks przy ul. Błękitnej i Borowskiego w Michałowicach Wsi, przy ul. Brzozowej w Pęcicach Małych, przy ul. Konwaliowej w Pęcicach, przy ul. Turystycznej w Komorowie Wsi i rewitalizacja parku w Regułach” (nr sprawy: ZP.271.2.63.2019, numer ogłoszenia 605124-N-2019 ze zm.) – dotyczy wszystkich części zamówienia( I, II, III, IV, V).

Załączniki

Data publikacji: 23.10.2019 15:27
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2019 15:27
Wyświetleń: 38
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka