Urząd Gminy Michałowice
23.10.2019 15:17

ZP.271.2.64.2019

33
Remont nawierzchni bitumicznej Alei Kasztanowej w Komorowie-Wsi i Pęcicach oraz ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi
Termin składania ofert upłynął: 16.10.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont nawierzchni bitumicznej Alei Kasztanowej w Komorowie-Wsi i Pęcicach oraz ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi” (nr sprawy: ZP.271.2.64.2019, numer ogłoszenia BZP: 605008-N – 2019).

Załączniki

Data publikacji: 23.10.2019 15:17
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2019 15:17
Wyświetleń: 33
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka