Urząd Gminy Michałowice
25.10.2019 14:52

ZP.271.2.65.2019

32
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Nowej Wsi
Termin składania ofert upłynął: 21.10.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Nowej Wsi” (nr sprawy: ZP.271.2.65.2019, numer ogłoszenia BZP: 606734-N – 2019).

Załączniki

Data publikacji: 25.10.2019 14:52
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2019 14:52
Wyświetleń: 32
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka