Urząd Gminy Michałowice
14.11.2019 14:59

ZP.271.2.66.2019

16
Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Wspólnoty Wiejskiej i Rodzinnej w Sokołowie
Termin składania ofert upłynął: 05.11.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Wspólnoty Wiejskiej i Rodzinnej w Sokołowie (nr sprawy: ZP.271.2.66.2019, numer ogłoszenia BZP: 613423-N – 2019).

Załączniki

Data publikacji: 14.11.2019 14:59
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2019 14:59
Wyświetleń: 16
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka