Urząd Gminy Michałowice
18.10.2018 10:50

ZP.271.2.67.2018

33
Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Regułach oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regułach
Termin składania ofert upłynął: 04.10.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Regułach” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej  w ul. Słonecznej w Regułach” (nr sprawy: ZP.271.2.67.2018, numer ogłoszenia BZP: 616632-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 18.10.2018 10:50
Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2018 10:51
Wyświetleń: 33
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka