Urząd Gminy Michałowice
29.10.2018 14:20

ZP.271.2.68.2018

13
Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w strefie rekreacji w Opaczy-Kolonii
Termin składania ofert upłynął: 02.10.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w strefie rekreacji w Opaczy- Kolonii” (nr sprawy: ZP.271.2.68.2018, numer ogłoszenia BZP: 616755-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 29.10.2018 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2018 14:20
Wyświetleń: 13
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka