Urząd Gminy Michałowice
11.01.2019 12:36

ZP.271.2.71.2018

27
Budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej na dz.nr ew. 845/1 w ramach zadania Budowa budynków socjalnych
Termin składania ofert upłynął: 12.10.2018 godzina: 10:00

Działając na zasadzie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej na dz. nr ew. 845/1 w ramach zadania „Budowa budynków socjalnych” (nr sprawy: ZP.271.2.71.2018, numer ogłoszenia BZP: 622069-N – 2018) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 przywołanej ustawy – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Załączniki

Data publikacji: 11.01.2019 12:36
Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2019 12:36
Wyświetleń: 27
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka