Urząd Gminy Michałowice
15.11.2018 11:54

ZP.271.2.77.2018

41
Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy
Termin składania ofert upłynął: 05.11.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy” (nr sprawy: ZP.271.2.77.2018, numer ogłoszenia BZP: 637444-N – 2018).

 

Załączniki

Data publikacji: 15.11.2018 11:54
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2018 11:54
Wyświetleń: 41
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka