Urząd Gminy Michałowice
07.12.2018 15:37

ZP.271.2.78.2018

56
Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie Wsi
Termin składania ofert upłynął: 22.11.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)  Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie Wsi” (nr sprawy: ZP.271.2.78.2018, numer ogłoszenia BZP: 642563-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 07.12.2018 15:37
Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2018 15:37
Wyświetleń: 56
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka