Urząd Gminy Michałowice
14.01.2019 10:35

ZP.271.2.88.2018

40
Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w 2019 r.
Termin składania ofert upłynął: 28.12.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w 2019 r.”  (nr sprawy: ZP.271.2.88.2018, numer ogłoszenia BZP: 662834-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 14.01.2019 10:35
Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2019 10:35
Wyświetleń: 40
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka