Urząd Gminy Michałowice
23.01.2019 11:12

ZP.271.2.89.2018

32
Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej
Termin składania ofert upłynął: 07.01.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej”  (nr sprawy: ZP.271.2.89.2018, numer ogłoszenia BZP: 664398-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 23.01.2019 11:12
Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2019 11:12
Wyświetleń: 32
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka