Urząd Gminy Michałowice
26.01.2018 10:39

ZP.271.2.04.2018

282
Sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Michałowice zlokalizowanego w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.
Termin składania ofert: 05.02.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Michałowice zlokalizowanego w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1".

Załączniki

Data zmiany: 02.02.2018
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1
Data publikacji: 26.01.2018 10:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2018 11:37
Wyświetleń: 282
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż