Urząd Gminy Michałowice
23.07.2018 10:30

ZP.271.2.38.2018

30
Przebudowa boiska przy szkole w Komorowie
Termin składania ofert upłynął: 27.06.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa boiska przy szkole w Komorowie” (nr sprawy: ZP.271.2.38.2018, numer ogłoszenia BZP: 570813-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 23.07.2018 10:30
Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2018 10:30
Wyświetleń: 30
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka