Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXX/259/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2005 r. 27.07.2006 14:23

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę „Hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi".

czytaj więcej

Uchwała Nr XXX/258/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2005 r. 27.07.2006 14:24

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Opacz Mała Gmina Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXX/257/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2005 r. 27.07.2006 14:25

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/236/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005r dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez miasto stołeczne Warszawa zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXX/256/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2005 r. 27.07.2006 14:27

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

czytaj więcej