Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała XL/353/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006 roku 26.07.2006 13:07

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/346/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze.

czytaj więcej

Uchwała XL/352/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006 roku 26.07.2006 13:27

w sprawie opłaty za odprowadzanie 1m3 ścieków, z gospodarstw domowych
i pozostałych użytkowników, do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała XL/351/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. 26.07.2006 13:28

w sprawie opłat za 1m3 wody dostarczanej ze stanowiących własność Gminy Michałowice urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała XL/350/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. 26.07.2006 13:30

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok.

czytaj więcej

Uchwała XL/349/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. 26.07.2006 13:40

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

czytaj więcej