Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIV/176/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 grudnia 2008r. 12.12.2008 09:51

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na 2009 r.

czytaj więcej

Uchwala Nr XXIV/175/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 grudnia 2008r. 12.12.2008 09:43

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2009.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV/174/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 grudnia 2008 r. 12.12.2008 10:37

zmieniająca uchwałę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004 - 2008.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV/173/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r. 12.12.2008 09:36

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV/172/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 grudnia 2008 r. 12.12.2008 09:29

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV/171/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r. 12.12.2008 09:23

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r. 12.12.2008 09:19

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV/169/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r. 12.12.2008 09:16

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV/168/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 grudnia 2008 r. 11.12.2008 12:55

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok.

czytaj więcej