Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała nr XXVII/249/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013r. 09.04.2013 15:42

w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/248/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013 roku 03.04.2013 14:50

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/247/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013 r. 02.04.2013 12:26

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Sokołowie, gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/246/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013 r. 02.04.2013 12:29

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Sokołowie, gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/245/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013 r. 02.04.2013 12:44

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości położonej w Michałowicach, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/244/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013 r. 02.04.2013 13:15

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 26, położonej we wsi Suchy Las, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/243/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013 r. 02.04.2013 14:33

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr XXVI/239/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/242/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013 r. 02.04.2013 14:45

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr XXVI/234/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/241/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013 r. 09.04.2013 15:56

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/240/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013 roku 03.04.2013 14:41

w sprawie przyjęcia statutu i nadania nazwy Związkowi Komunalnemu.

czytaj więcej