Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXIV/309/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 r. 23.12.2013 13:08

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIV/308/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 r. 23.12.2013 13:06

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIV/307/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 r. 23.12.2013 13:05

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użytkowania nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 187, położona w Sokołowie, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIV/306/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 r. 23.12.2013 13:03

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowice do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Michałowice a pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIV/303/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 r. 23.12.2013 12:56

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIV/305/2013 23.12.2013 12:19

Uchwała Budżetowa na rok 2014

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. 23.12.2013 11:46

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014–2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIV/302/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 r. 23.12.2013 11:27

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

czytaj więcej

Projekt uchwały 13.12.2013 14:12

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego

czytaj więcej

Projekt uchwały 13.12.2013 14:10

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użytkowania nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 187, położona w Sokołowie, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 13.12.2013 14:06

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowice do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Michałowice a pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

czytaj więcej

Projekt uchwały 13.12.2013 13:49

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

czytaj więcej

Projekt uchwały 13.12.2013 13:39

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

czytaj więcej

Projekt uchwały 03.12.2013 15:51

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020

czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 ... »