Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
02.12.2008 15:18

ZP.3402-107/08

Postępowanie unieważnione. Ustawienie i opróżnianie pojemników do segregacji odpadów.

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ustawienie i opróżnianie 21 zestawów pojemników o pojemności 2,5 m3 do selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, plastik) na terenie Gminy Michałowice. Pojemniki będące własnością Wykonawcy winy być ustawione w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 1) udostępnienia i opróżniania 21 zestawów (3 pojemniki w zestawie) pojemników o pojemności 2,5m3 wg następującego harmonogramu: a. opakowania z tworzyw sztucznych w każdy wtorek i piątek, b. opakowania z papieru w każdą środę, c. opakowania ze szkła w każdy czwartek, 2) wyciągania i wstawiania pojemniki po ich opróżnieniu na ich stałe miejsce. 3) sprzątania nieczystości pozostałych po opróżnieniu pojemników poza terenem stałego postoju. 4) odbierania odpadów z pojemników jak również znajdujące się przy pojemnikach. Pojemniki powinny być w należyty sposób oznaczone: nazwa firmy, rodzaj surowca.   

 

Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego, pok. 16
b) w terminie do dnia: 15.12.2008 r., godz. 11:00 
 

Załączniki

Data publikacji: 02.12.2008 15:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Karolina Mąkal