Urząd Gminy Michałowice
05.09.2008 14:51

zp.3402-62/08

Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice w ulicach: Parkowej w Pęcinach Małych oraz Ks. Woźniaka w Suchym Lesie

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy fi 200 mm, L= 1.488 mb (Parkowa - 671 mb, Ks. Woźniaka - 817 mb) + 240 mb kanału z rur PVC o średnicy fi 160 mm (Parkowa - 128 mb, Ks. Woźniaka - 112 mb) odchodzącego do posesji (30 szt.). Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określony został w przedmiarach robót i Stwor, stanowiący załącznik nr 6.1. i 6.2.

 

Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego, pok. 16
b) w terminie do dnia: 26.09.2008 r., godz. 10:00 

Załączniki

Data publikacji: 05.09.2008 14:51
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Karolina Mąkal