Urząd Gminy Michałowice
23.11.2010 14:27

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.3402-81/10

Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Wykonanie usługi polegającej na robotach porządkowych. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie: - sprzątanie odpadów z ulic, dróg, rowów przydrożnych, placów, terenów zieleni i innych terenów gminnych wraz z ich wywozem i utylizacją, - opróżnianie ulicznych pojemników na odpady wraz z wywozem, utylizacją śmieci i wymianą wkładów foliowych oraz utrzymaniu porządku wokół pojemników, - grabienie, zbiórce i utylizacji suchych liści, - zbiórka i utylizacji suchych liści, - czyszczenie tablic ogłoszeniowych.

Miejsce i termin składania wniosków:
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego, pok. 16 (sekretariat)
b) w terminie do dnia: 1.12.2010 r., godz. 12:00

Załączniki

Data publikacji: 23.11.2010 14:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Karolina Borecka