Urząd Gminy Michałowice
28.02.2018 10:51

ZP.271.2.15.2018

82
„Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy” oraz „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach, gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych”.
Termin składania ofert: 20.03.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: 

„Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy” oraz „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej  w ulicach, gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych”.

Załączniki

Data publikacji: 28.02.2018 10:51
Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2018 10:51
Wyświetleń: 82
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki