Urząd Gminy Michałowice
10.07.2020 11:27

ZP.271.2.27.2020 zmiana terminu składania ofert na 29.07.2020 sesja on-line

239
Przebudowa ulicy Bankowej w Komorowie
Termin składania ofert upłynął: 29.07.2020 godzina: 10:00

zmiana terminu składania ofert na 29.07.2020 g. 10:00

 

Publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 29.07.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:  https://youtu.be/btvdlxASvYw

Załączniki

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót załącznik nr 10 do SIWZ
Specyfikacje-branża elektryczna Data publikacji: 10.07.2020 11:27, data modyfikacji: 10.07.2020 11:27
Data zmiany: 27.07.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 29.07.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/btvdlxASvYw
Data publikacji: 10.07.2020 11:27
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2020 15:38
Wyświetleń: 239
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka