Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 04.12.2008 12:22

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy

czytaj więcej

Projekt uchwały 04.12.2008 12:06

zmieniająca uchwalę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004 - 2008

czytaj więcej

Projekt uchwały 04.12.2008 11:53

w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na 2009 r

czytaj więcej

Projekt uchwały 04.12.2008 11:38

w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice" na rok 2009

czytaj więcej

Projekt uchwały 04.12.2008 11:15

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

czytaj więcej

Projekt uchwały 04.12.2008 10:43

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

czytaj więcej

Projekt uchwały 04.12.2008 09:54

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r

czytaj więcej

Projekt uchwały 04.12.2008 08:58

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 04.12.2008 08:56

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej