Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 24.03.2010 12:55

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Piastów, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie do końca w Regułach".

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.03.2010 12:48

W sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej we wsi Granica gmina Michałowice stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.03.2010 12:46

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.03.2010 12:43

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.03.2010 12:41

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr ew. 6/5 i 6/7, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Wieś, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.03.2010 12:39

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 845/40, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.03.2010 12:37

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o określenie rodzaju miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, jako "wieś".

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.03.2010 12:33

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr ew. 576/1 w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.03.2010 12:28

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.03.2010 12:25

zmieniająca uchwałę Nr XII/70/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 24.03.2010 12:18

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.

czytaj więcej