Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XIX/186/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012 r. 28.09.2012 11:26

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Pęcice Małe oraz zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Pęcice Małe

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/185/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012r. 28.09.2012 11:44

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/184/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012 r. 28.09.2012 12:06

w sprawie oddania w dzierżawę na kolejny okres jednego roku, nieruchomości położonej we wsi Komorów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/183/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012 r. 28.09.2012 12:22

w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Komorowie, gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/182/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012 r. 28.09.2012 12:28

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Warszawą, Gminą Piastów, Gminą Pruszków przy udziale Województwa Mazowieckiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki”.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/181/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012 28.09.2012 12:32

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012 -2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/180/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012 r. 08.10.2012 11:01

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/179/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012 r. 08.10.2012 10:20

zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.

czytaj więcej