Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIII/220/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012r. 27.12.2012 13:01

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na rok 2013.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/219/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012r. 27.12.2012 12:28

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2013.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012 r. 31.12.2012 12:43

w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/217/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012r. 27.12.2012 12:21

zmieniająca uchwałę Nr XII/120/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/216/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012 r. 27.12.2012 12:01

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/215/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012 r. 27.12.2012 11:34

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/214/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012 r. 27.12.2012 11:12

zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/213/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012 r. 31.12.2012 11:05

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/200/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

czytaj więcej