Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 26.03.2013 11:52

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Sokołowie, gm. Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 26.03.2013 11:45

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Sokołowie, gm. Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 26.03.2013 11:42

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości położonej w Michałowicach, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 26.03.2013 11:38

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 26, położonej we wsi Suchy Las, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 25.03.2013 16:45

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

czytaj więcej

Projekt uchwały 25.03.2013 16:42

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr XXVI/239/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 25.03.2013 16:39

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr XXVI/234/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 25.03.2013 16:12

w sprawie: wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.

czytaj więcej

Projekt uchwały 25.03.2013 13:41

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 25.03.2013 13:36

w sprawie przyjęcia statutu i nadania nazwy Związkowi Komunalnemu.

czytaj więcej

Projekt uchwały 25.03.2013 13:22

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 25.03.2013 12:47

w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Komorów - część I"

czytaj więcej