Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 210/2004 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 listopada 2004r. 28.07.2006 12:39

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i do sprzedaży przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 65/2004 Wójta Gminy Michałowice z dnia 9 kwietnia 2004r. 28.07.2006 12:53

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 28/2004 Wójta Gminy Michałowice z dnia 23 lutego 2004r. 28.07.2006 12:59

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Wójta Nr 0011/8/04 z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy Michałowice regulaminu organizacyjnego.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 15/2004 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 stycznia 2004r. 28.07.2006 13:01

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na nieruchomości będące własnością lub we władaniu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 14/2004 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 stycznia 2004r. 28.07.2006 13:03

w sprawie: trybu postępowania i obowiązków poszczególnych pracowników biorących udział w procedurze przetargowej.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 13/2004 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 stycznia 2004r. 28.07.2006 13:09

w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 12/2004 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 stycznia 2004r. 28.07.2006 13:12

w sprawie: udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane nie wymagające stosowania ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 8/2004 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 stycznia 2004r. 28.07.2006 13:14

w sprawie nadania Urzędowi Gminy Michałowice regulaminu organizacyjnego.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 7/2004 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2004r. 28.07.2006 13:17

w sprawie określenia na rok 2004 miesięcznych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów niezabudowanych oraz zabudowanych budynkami niemieszkalnymi nie stanowiącymi odrębnego przedmiotu własności, będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów niezabudowanych oraz zabudowanych budynkami niemieszkalnymi nie stanowiącymi odrębnego przedmiotu własności

czytaj więcej