Urząd Gminy Michałowice

Archiwum


 

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.85.2019

Termin składania ofert: 30.10.2019 godzina: 12:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi wraz z odwodnieniem na działce nr ewid. 628/13 w Regułach

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.84.2019

Termin składania ofert: 30.10.2019 godzina: 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na:
Część I - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie oraz Część II – Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.83.2019

Termin składania ofert: 29.10.2019 godzina: 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę parkingu przy ul. Turystycznej w Komorowie Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.62.2019

Termin składania ofert upłynął: 14.10.2019 godzina: 10:00
Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Brzozowej na dz. ewid. nr 744, 745 w miejscowości Nowa Wieś

Postępowanie nr: ZP.271.2.65.2019

Termin składania ofert upłynął: 21.10.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.80.2019

Termin składania ofert upłynął: 16.10.2019 godzina: 12:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Część I - Przebudowa ul. Sieradzkiej wraz z odwodnieniem w Komorowie” oraz „Część II – Przebudowa ul. Niecałej i ul. Północnej w Komorowie Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.79.2019

Termin składania ofert upłynął: 16.10.2019 godzina: 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach

Postępowanie nr: ZP.271.2.64.2019

Termin składania ofert upłynął: 16.10.2019 godzina: 10:00
Remont nawierzchni bitumicznej Alei Kasztanowej w Komorowie-Wsi i Pęcicach oraz ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.61.2019

Termin składania ofert upłynął: 11.10.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Kamień Polny w Pęcicach Małych, w ramach zadania budżetowego: Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.59.2019

Termin składania ofert upłynął: 07.10.2019 godzina: 14:00
Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych

Postępowanie nr: ZP.271.2.63.2019

Termin składania ofert upłynął: 14.10.2019 godzina: 14:00
Założenie skwerów z miejscem na relaks przy ul. Błękitnej i Borowskiego w Michałowicach Wsi, przy ul. Brzozowej w Pęcicach Małych, przy ul. Konwaliowej w Pęcicach, przy ul.Turystycznej w Komorowie Wsi i rewitalizacja parku w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.49.2019

Termin składania ofert upłynął: 23.09.2019 godzina: 11:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.53.2019

Termin składania ofert upłynął: 24.09.2019 godzina: 10:00
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym

Postępowanie nr: ZP.271.2.62.2019

Termin składania ofert upłynął: 14.10.2019 godzina: 10:00
Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Brzozowej na dz. ewid. nr 744, 745 w miejscowości Nowa Wieś

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.80.2019

Termin składania ofert: 16.10.2019 godzina: 12:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na:
„Część I - Przebudowa ul. Sieradzkiej wraz z odwodnieniem w Komorowie”
„Część II – Przebudowa ul. Niecałej i ul. Północnej w Komorowie Wsi”
Data publikacji: 15.11.2019 15:44
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2019 15:56
Wyświetleń: 1863
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski