Urząd Gminy Michałowice

Archiwum


 

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.58.2019

Termin składania ofert: 26.09.2019 godzina: 10:00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo -zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II część II

Postępowanie nr: ZP.271.2.51.2019

Termin składania ofert upłynął: 11.09.2019 godzina: 12:00
Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.57.2019

Termin składania ofert: 30.09.2019 godzina: 10:00
Przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa odwodnienia w ul. Jodłowej w Granicy
Data zmiany: 23.09.2019
Zamawiający publikuje odpowiedź na wniosek zamawiającego wraz z modyfikacją zapisów SIWZ w pkt. 9 b
Zmiana terminu składania ofert na dzień 30.09.2019 r.

Postępowanie nr: ZP.271.2.52.2019

Termin składania ofert upłynął: 11.09.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Ciszy Leśnej w Granicy

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.56.2019

Termin składania ofert: 24.09.2019 godzina: 12:00
Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.68.2019

Termin składania ofert: 16.09.2019 godzina: 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jagodowej w Pęcicach

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.53.2019

Termin składania ofert: 24.09.2019 godzina: 10:00
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.55.2019

Termin składania ofert: 23.09.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ulicach Starego Dębu, Turystycznej i Wrzosowej w Komorowie-Wsi
Data zmiany: 10.09.2019
Zamawiający informuje , że w ramach załączonego pliku do SIWZ, został zamieszczony wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 w trybie edycji zmian. Obecnie Zamawiający opublikował ten plik - zał nr 4 wzór umowy w formacie .pdf w celu przedstawienia jednoznacznego brzmienia postanowień umowy.
Data zmiany: 13.09.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na wniosek

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.65.2019

Termin składania ofert upłynął: 29.08.2019 godzina: 11:00
Wykonanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.47.2019

Termin składania ofert upłynął: 13.08.2019 godzina: 12:00
Remont ulicy Skowronków w Pęcicach Małych na odcinku od ul. Zielonej Polany do ul. Ks. Woźniaka

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.51.2019

Termin składania ofert: 11.09.2019 godzina: 12:00
Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej.
Zmiana terminu składania ofert na dzień 11.09.2019 r.
Data zmiany: 04.09.2019
Zmiana terminu składania ofert na dzień 10.09.2019 r.
Data zmiany: 05.09.2019
Zamawiający publikuje modyfikację treści SIWZ .
Zmiana terminu składania ofert na dzień 11.09.2019 r. na godz. 12.00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.52.2019

Termin składania ofert: 11.09.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Ciszy Leśnej w Granicy

Postępowanie nr: ZP.271.2.50.2019

Termin składania ofert upłynął: 27.08.2019 godzina: 10:00
Przebudowa części sportowej szkoły podstawowej w ramach zadania pn. „Szkoła Michałowice przebudowa sali gimnastycznej”

Postępowanie nr: ZP.271.2.48.2019

Termin składania ofert upłynął: 26.08.2019 godzina: 10:00
Budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej na dz. nr ew. 845/1 w ramach zadania: Budowa budynków socjalnych

Postępowanie nr: ZP.271.2.45.2019

Termin składania ofert upłynął: 23.08.2019 godzina: 12:00
Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej oraz płukanie sieci wodociągowej i usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej
Data publikacji: 15.11.2019 15:44
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2019 15:56
Wyświetleń: 1863
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski