Urząd Gminy Michałowice

Archiwum


 

Postępowanie nr: ZP.271.2.57.2019

Termin składania ofert upłynął: 30.09.2019 godzina: 10:00
Przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa odwodnienia w ulicy Jodłowej w Granicy

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.61.2019

Termin składania ofert: 11.10.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Kamień Polny w Pęcicach Małych, w ramach zadania budżetowego: Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych

Postępowanie nr: ZP.271.2.58.2019

Termin składania ofert upłynął: 26.09.2019 godzina: 10:00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II , część II

Postępowanie nr: ZP.271.2.59.2019

Termin składania ofert upłynął: 07.10.2019 godzina: 14:00
Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych
Data zmiany: 01.10.2019
Zmiana terminu składania ofert na dzień 4 października 2019 r.
Data zmiany: 02.10.2019
Odpowiedź na pytania wykonawcy i Zmiana SIWZ w tym terminu składania ofert na dzień 7 października 2019 r.

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.50.2019

Termin składania ofert upłynął: 27.08.2019 godzina: 10:00
Przebudowa części sportowej szkoły podstawowej w ramach zadania pn. „Szkoła Michałowice przebudowa sali gimnastycznej”

Postępowanie nr: ZP.271.2.56.2019

Termin składania ofert upłynął: 24.09.2019 godzina: 12:00
Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.51.2019

Termin składania ofert upłynął: 11.09.2019 godzina: 12:00
Płukanie, czyszczenie, udrożnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej

Postępowanie nr: ZP.271.2.53.2019

Termin składania ofert upłynął: 24.09.2019 godzina: 10:00
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym

Postępowanie nr: ZP.271.2.49.2019

Termin składania ofert upłynął: 23.09.2019 godzina: 11:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice.

Postępowanie nr: ZP.271.2.51.2019

Termin składania ofert upłynął: 23.09.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ulicach Starego Dębu, Turystycznej i Wrzosowej w Komorowie Wsi

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.60.2019

Termin składania ofert: 02.10.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłączy gazu w ul. Bugaj i ulicy bocznej od ul. Bugaj w Komorowie Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.52.2019

Termin składania ofert upłynął: 11.09.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Ciszy Leśnej w Granicy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.69.2019

Termin składania ofert upłynął: 17.09.2019 godzina: 12:00
Dokumentacja projektowa przebudowy napowietrznej sieci energetycznej niskiego napięcia ( z WLZ do wszystkich wymaganych posesji), dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego oraz skablowania istniejącej sieci teletechnicznej Orange wraz z obsługą cywilno -prawną niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę dla ulic Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.68.2019

Termin składania ofert upłynął: 16.09.2019 godzina: 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Jagodowej w Pęcicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.45.2019

Termin składania ofert upłynął: 23.08.2019 godzina: 12:00
Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej oraz płukanie sieci wodociągowej i usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej
Data publikacji: 15.11.2019 15:44
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2019 15:56
Wyświetleń: 1863
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski