Urząd Gminy Michałowice

Archiwum


 

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.79.2019

Termin składania ofert: 16.10.2019 godzina: 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na
„Budowę zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach”

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.70.2019

Termin składania ofert upłynął: 09.10.2019 godzina: 12:00
Okresowa roczna kontrola stanu technicznego budynków będących w zasobie Gminy Michałowice – w zakresie zgodnym z art. 62 Prawa budowlanego”

Postępowanie nr: ZP.271.2.61.2019

Termin składania ofert upłynął: 11.10.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Kamień Polny w Pęcicach Małych, w ramach zadania budżetowego: Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.57.2019

Termin składania ofert upłynął: 30.09.2019 godzina: 10:00
Przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa odwodnienia w ulicy Jodłowej w Granicy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.55.2019

Termin składania ofert upłynął: 23.09.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ulicach Starego Dębu, Turystycznej i Wrzosowej w Komorowie Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.2.59.2019

Termin składania ofert upłynął: 07.10.2019 godzina: 14:00
Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.65.2019

Termin składania ofert: 21.10.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Nowej Wsi

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.60.2019

Termin składania ofert upłynął: 02.10.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłączy gazu w ul. Bugaj i ulicy bocznej od ul. Bugaj w Komorowie Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.58.2019

Termin składania ofert upłynął: 26.09.2019 godzina: 10:00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II – dotyczy II części zamówienia, pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki na odcinku od ul. Powstańców Warszawy w Regułach do ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.72.2019

Termin składania ofert upłynął: 03.10.2019 godzina: 12:00
Przebudowa i naprawa ogrodzeń w związku z poszerzeniem pasów drogowych ulic na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.56.2019

Termin składania ofert upłynął: 24.09.2019 godzina: 12:00
Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.63.2019

Termin składania ofert: 14.10.2019 godzina: 14:00
Założenie skwerów z miejscem na relaks przy ul. Błękitnej i Borowskiego w
Michałowicach Wsi, przy ul. Brzozowej w Pęcicach Małych, przy ul. Konwaliowej w Pęcicach, przy ul.
Turystycznej w Komorowie Wsi i rewitalizacja parku w Regułach (MIAS 2019)
Zmiana terminu składania ofert na 14.10.2019 r. g. 14:00 i zmiana terminu realizacji na 08.11.2019 r.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.64.2019

Termin składania ofert: 16.10.2019 godzina: 10:00
Remont nawierzchni bitumicznej Alei Kasztanowej w Komorowie-Wsi i Pęcicach oraz ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.2.70.2019

Termin składania ofert upłynął: 09.10.2019 godzina: 12:00
Okresowa roczna kontrola stanu technicznego budynków będących w zasobie Gminy Michałowice – w zakresie zgodnym z art. 62 Prawa budowlanego
Data zmiany: 03.10.2019
Zamawiający publikuje formularz oraz kosztorys ofertowy
Data zmiany: 04.10.2019
Zamawiający na wniosek Wykonawcy przedłuża termin składania ofert na dzień 9.10.2019 r. na godz. 12.00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.62.2019

Termin składania ofert: 14.10.2019 godzina: 10:00
Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Brzozowej na dz. ewid. nr 744, 745 w miejscowości Nowa Wieś
Data publikacji: 15.11.2019 15:44
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2019 15:56
Wyświetleń: 1863
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski