Urząd Gminy Michałowice

Archiwum - przetargi

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.51.2017

Termin składania ofert: 29.08.2017 godzina: 10:00
Zaprojektowanie i wybudowanie hali pneumatycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną służącej jako czasowe (sezonowe) zadaszenie istniejącego boiska, zlokalizowanego przy szkole w Michałowicach
Data zmiany: 25.08.2017
Opublikowano odpowiedzi nr 1 i 2 dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.50.2017

Termin składania ofert: 28.08.2017 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi – etap I

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.49.2017

Termin składania ofert: 24.08.2017 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Wendy w Granicy

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.48.2017

Termin składania ofert: 14.08.2017 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.47.2017

Termin składania ofert: 10.08.2017 godzina: 11:00
Szkoła Michałowice - modernizacja budynków.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.46.2017

Termin składania ofert: 10.08.2017 godzina: 10:00
Przebudowa tłuczniem kamiennym ulicy Rodzinnej w Sokołowie.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.43.2017

Termin składania ofert: 31.07.2017 godzina: 10:00
Przebudowa ulic bocznych od ul. Jesionowej w Michałowicach.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.42.2017

Termin składania ofert: 28.07.2017 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Śląskiej w Komorowie.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.41.2017

Termin składania ofert: 26.07.2017 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.40.2017

Termin składania ofert: 24.07.2017 godzina: 10:00
Wykonanie odwodnienia ul. Czystej w Opaczy Małej.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.39.2017

Termin składania ofert: 21.07.2017 godzina: 10:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Alei Starych Lip w Komorowie.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.36.2017

Termin składania ofert: 20.07.2017 godzina: 10:00
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.33.2017

Termin składania ofert: 14.07.2017 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.32.2017

Termin składania ofert: 13.07.2017 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Kaszubskiej w Komorowie.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.30.2017

Termin składania ofert: 07.07.2017 godzina: 10:00
Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych.
Data zmiany: 27.06.2017
Opublikowano korektę nr 1 do treści SIWZ.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 07.07.2017 godz. 10:00
Data zmiany: 04.07.2017
Opublikowano korektę nr 2 do treści SIWZ.
Termin składania ofert nie uległ zmianie.
Data zmiany: 04.07.2017
Opublikowano odpowiedzi nr 1,2 i 3 dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.