Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.40.2015

Termin składania ofert upłynął: 09.09.2015 godzina: 10:00
Wykonanie odwodnienia w ul. Słowików i Skowronków w Pęcicach Małych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.33.2015

Termin składania ofert upłynął: 10.07.2015 godzina: 10:00
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.38.2015

Termin składania ofert upłynął: 07.08.2015 godzina: 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.29.2015

Termin składania ofert upłynął: 06.07.2015 godzina: 10:00
Usuwanie awarii oraz wykonanie planowych prac remontowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2015

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.28.2015

Termin składania ofert upłynął: 06.07.2015 godzina: 10:00
Remont dróg tłuczniem betonowym, kamiennym oraz destruktem bitumicznym

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.34.2015

Termin składania ofert upłynął: 22.07.2015 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej Rybki w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.35.2015

Termin składania ofert upłynął: 23.07.2015 godzina: 10:00
Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.27.2015

Termin składania ofert upłynął: 01.08.2015 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Daktylowej w Opaczy-Kolonii

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.32.2015

Termin składania ofert upłynął: 17.07.2015 godzina: 10:00
Modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana i remont szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych oraz remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.17.2015

Termin składania ofert upłynął: 14.05.2015 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w Al. Topolowej w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.26.2015

Termin składania ofert upłynął: 29.06.2015 godzina: 10:00
Przebudowa ul. 3 Maja w Komorowie – etap III

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.25.2015

Termin składania ofert upłynął: 25.06.2015 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Widok w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.33.2015

Termin składania ofert upłynął: 10.07.2015 godzina: 00:00
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.18.2015

Termin składania ofert upłynął: 15.05.2015 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej, w Gminie Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.22.2015

Termin składania ofert upłynął: 08.06.2015 godzina: 10:00
Remont chodników, wjazdów i parkingów