Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.60.2015

Termin składania ofert upłynął: 16.11.2015 godzina: 10:00
Usługa polegająca na obsłudze, konserwacji i eksploatacji stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej, związana z ciągłą dostawą wody do odbiorców oraz wymiana wodomierzy na terenie gminy Michałowice w okresie od 01 grudzień 2015 do 31 grudzień 2017

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.84.2015

Termin składania ofert upłynął: 23.12.2015 godzina: 10:00
Roboty porządkowe na terenie Gminy Michałowice w roku 2016

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.59.2015

Termin składania ofert upłynął: 12.11.2015 godzina: 10:00
Zimowe utrzymanie dróg 2015 - 2016

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.74.2015

Termin składania ofert upłynął: 24.11.2015 godzina: 10:00
Sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2017 r.

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.75.2015

Termin składania ofert upłynął: 04.12.2015 godzina: 11:00
Modernizacja SUW Komorów

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.80.2015

Termin składania ofert upłynął: 18.12.2015 godzina: 10:00
Usługi ochrony obiektów Gminy Michałowice w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2017 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.78.2015

Termin składania ofert upłynął: 15.12.2015 godzina: 10:00
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych dla Urzędu Gminy Michałowice w okresie od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.77.2015

Termin składania ofert upłynął: 04.12.2015 godzina: 11:00
Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.76.2015

Termin składania ofert upłynął: 02.12.2015 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Klonowej i Lipowej w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.73.2015

Termin składania ofert upłynął: 03.12.2015 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Warszawskiej w Granicy – etap I

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.65.2015

Termin składania ofert upłynął: 09.11.2015 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Łąkowej w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.72.2015

Termin składania ofert upłynął: 20.11.2015 godzina: 10:00
Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.55.2015

Termin składania ofert upłynął: 02.11.2015 godzina: 10:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.57.2015

Termin składania ofert upłynął: 29.09.2015 godzina: 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Granicy i Michałowicach Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.64.2015

Termin składania ofert upłynął: 06.11.2015 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii w gminie Michałowice