Urząd Gminy Michałowice
10.08.2018 08:51

ZP.271.2.52.2018

11
Bieżąca konserwacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego, drogowego i placów na terenie gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 30.07.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Bieżąca konserwacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego, drogowego i placów na terenie gminy Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.2.52.2018, numer ogłoszenia BZP: 586393-N – 2018 ze zm.).

Załączniki

Data publikacji: 10.08.2018 08:51
Data ostatniej modyfikacji: 10.08.2018 08:51
Wyświetleń: 11
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka