Urząd Gminy Michałowice
25.08.2022 15:14

ZP.271.1.55.2022

157
„Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań powietrza w gminie Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 14.09.2022 godzina: 12:30

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Uwaga!!!

Zmiana terminu składania ofert

Załączniki

Data zmiany: 07.09.2022
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz ogłoszenie o zmianie warunku i terminu na składanie ofert
Data publikacji: 25.08.2022 15:14
Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2022 11:50
Wyświetleń: 157
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Niedźwiecka