Urząd Gminy Michałowice
23.03.2018 08:19

ZP.271.2.09.2018

39
Przebudowa ul. Lubuskiej w Komorowie
Termin składania ofert upłynął: 23.03.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Lubuskiej w Komorowie” (nr sprawy: ZP.271.2.09.2018, numer ogłoszenia BZP: 517005-N – 2018).

 

Załączniki

Data publikacji: 23.03.2018 08:19
Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2018 08:19
Wyświetleń: 39
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka