Urząd Gminy Michałowice
16.05.2018 11:30

ZP.271.2.13.2018

15
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi
Termin składania ofert upłynął: 16.05.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi” (nr sprawy: ZP.271.2.13.2018, numer ogłoszenia BZP: 523299-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 16.05.2018 11:30
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2018 11:30
Wyświetleń: 15
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka