Urząd Gminy Michałowice
23.05.2018 08:54

ZP.271.2.29.2018

23
Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych
Termin składania ofert upłynął: 08.05.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych”  (nr sprawy: ZP.271.2.29.2018, numer ogłoszenia BZP: 546970-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 23.05.2018 08:54
Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2018 08:54
Wyświetleń: 23
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka