Urząd Gminy Michałowice
22.06.2018 08:27

ZP.271.2.37.2018

21
Szkoła Michałowice –modernizacja budynków szkolnych
Termin składania ofert upłynął: 14.06.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Szkoła Michałowice –modernizacja budynków szkolnych” (nr sprawy: ZP.271.2.37.2018, numer ogłoszenia BZP: 565505-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 22.06.2018 08:27
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2018 08:27
Wyświetleń: 21
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka