Urząd Gminy Michałowice
05.10.2018 13:52

ZP.271.2.65.2018

27
Utwardzenie działki w Osiedlu Michałowice przy ulicy Dworcowej
Termin składania ofert upłynął: 27.09.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utwardzenie działki w Osiedlu Michałowice przy ulicy Dworcowej” (nr sprawy: ZP.271.2.65.2018, numer ogłoszenia BZP: 616010-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 05.10.2018 13:52
Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2018 13:52
Wyświetleń: 27
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka