Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XLI/363/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2006 r. 26.07.2006 12:23

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej we wsi Granica, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/362/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2006 r. 26.07.2006 12:25

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej we wsi Granica, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/361/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2006 r. 26.07.2006 12:26

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część VI obejmująca fragment wsi Komorów

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/360/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2006 r. 26.07.2006 12:31

uchylająca Uchwałę Nr XL /351/ 2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie opłat za 1m3 wody dostarczanej ze stanowiących własność Gminy Michałowice urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/359/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2006 r. 26.07.2006 12:36

uchylająca Uchwałę Nr XL/352/ 2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie opłaty za odprowadzanie 1m3 ścieków, z gospodarstw domowych i pozostałych użytkowników, do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/358/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2006 r. 26.07.2006 12:39

zmieniająca Uchwałę nr XXXVII/324/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/357/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2006 r. 26.07.2006 12:40

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/344/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/356/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2006 r. 26.07.2006 12:44

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/355/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2006 r. 26.07.2006 12:45

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok.

czytaj więcej