Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XIX/124/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008r. 06.05.2008 15:10

w sprawie zasad realizacji programu: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice”

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/123/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008r. 06.05.2008 15:07

w sprawie zasad realizacji programu “Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice”

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/122/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r. 06.05.2008 15:04

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/121/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r. 06.05.2008 15:21

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres ponad 3 lata części nieruchomości położonej we wsi Reguły, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/120/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r. 06.05.2008 15:15

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Komorów Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/119/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r. 06.05.2008 15:24

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Reguły, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/118/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r. 06.05.2008 15:01

w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/117/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r. 06.05.2008 14:51

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/116/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008r 06.05.2008 14:55

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

czytaj więcej