Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 19.04.2011 14:12

w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowice"

czytaj więcej

Projekt uchwały 19.04.2011 13:43

dotycząca zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Grodzisk Mazowiecki opracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej.

czytaj więcej

Projekt uchwały 19.04.2011 13:41

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 19.04.2011 13:37

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Komorów Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 19.04.2011 13:32

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 19.04.2011 13:30

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 19.04.2011 13:27

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Komorów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 19.04.2011 13:25

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Reguły, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 19.04.2011 13:18

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie sołectwa Sokołów, gmina Michałowice, dotyczących zmiany § 14 statutu sołectwa.

czytaj więcej

Projekt uchwały 19.04.2011 13:02

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

czytaj więcej

Projekt uchwały 19.04.2011 12:54

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Gustakowskiej-Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 19.04.2011 12:15

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Kurzajewskiej na działania Wójta Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 19.04.2011 12:11

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady dokonującego w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego.

czytaj więcej