Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXVIII/348/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 roku 15.05.2014 15:44

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 15.05.2014 15:35

w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Michałowice”

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVIII/346/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r. 15.05.2014 15:30

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVIII/345/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r. 15.05.2014 15:14

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014–2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVIII/344/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014r. 15.05.2014 13:02

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVIII/343/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r. 15.05.2014 12:19

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 445/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała nr XXXVIII/342/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r. 15.05.2014 12:14

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 74/2.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVIII/341/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r. 15.05.2014 12:12

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Opacz-Kolonia, stanowiącej działkę nr ewid. 772.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVIII/340/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r. 15.05.2014 12:05

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Michałowice-Osiedle, stanowiącej działkę nr ewid. 664/10.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVIII/339/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r. 15.05.2014 11:58

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/325/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia, na własność Gminy Michałowice, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w Gminie Michałowice, stanowiącej działki ewidencyjne nr 631/31, 631/32.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVIII/338/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r. 15.05.2014 11:49

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVIII/337/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014r. 15.05.2014 11:26

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVIII/336/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r. 14.05.2014 15:56

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVIII/335/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r. 15.05.2014 14:45

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVIII/334/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r. 14.05.2014 15:52

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach.

czytaj więcej
1 2 »