Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Informacje z otwarcia ofert

Postępowanie nr: ZP.271.2.22.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 19.03.2018 godzina: 10:00
Zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego – Rower Gminny

Postępowanie nr: ZP.271.2.13.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 15.03.2018 godzina: 10:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.2.12.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 13.03.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Opaczy Małej, gmina Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.14.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 12.03.2018 godzina: 10:00
Konserwacja rowów na terenie Gminy

Postępowanie nr: ZP.271.2.11.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 07.03.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie

Postępowanie nr: ZP.271.2.10.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 05.03.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Podlaskiej w Komorowie

Postępowanie nr: ZP.271.2.09.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 27.02.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Lubuskiej w Komorowie.

Postępowanie nr: ZP.271.2.07.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 21.02.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Firmowej w Regułach.

Postępowanie nr: ZP.271.2.06.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 19.02.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Baśniowej w Regułach.

Postępowanie nr: ZP.271.2.05.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 08.02.2018 godzina: 10:00
Dozór na placach zabaw.

Postępowanie nr: ZP.271.2.03.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 06.02.2018 godzina: 10:00
Dozór na strefach rekreacji.

Postępowanie nr: ZP.271.2.04.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 05.02.2018 godzina: 10:00
Sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Michałowice zlokalizowanego w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Postępowanie nr: ZP.271.2.87.2017

Termin otwarcia ofert upłynął: 15.12.2017 godzina: 10:00
Obsługa bankowa budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych.

Postępowanie nr: ZP.271.2.91.2017

Termin otwarcia ofert upłynął: 11.12.2017 godzina: 10:00
Roboty porządkowe na terenie gminy w roku 2018.

Postępowanie nr: ZP.271.2.85.2017

Termin otwarcia ofert upłynął: 07.12.2017 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy.