Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Informacje z otwarcia ofert

Postępowanie nr: ZP.271.2.36.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 04.06.2018 godzina: 10:00
Szkoła Nowa Wieś - modernizacja budynków szkolnych

Postępowanie nr: ZP.271.2.33.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 25.05.2018 godzina: 10:00
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy

Postępowanie nr: ZP.271.2.32.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 24.05.2018 godzina: 00:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.2.34.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 17.05.2018 godzina: 10:00
Płukanie, czyszczenie, udrożnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej

Postępowanie nr: ZP.271.2.30.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 10.05.2018 godzina: 10:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach oraz Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach

Postępowanie nr: ZP.271.2.29.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 08.05.2018 godzina: 10:00
Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych

Postępowanie nr: ZP.271.2.28.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 07.05.2018 godzina: 10:00
Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regułach

Postępowanie nr: ZP.271.2.27.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 25.04.2018 godzina: 10:00
Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi etap I i II wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smugu

Postępowanie nr: ZP.271.2.17.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 17.04.2018 godzina: 10:00
Zabiegi pielęgnacyjne
i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów;
wykonanie nasadzeń drzew i krzewów; wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących
i ozdobnych na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.26.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 16.04.2018 godzina: 10:00
Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIa, IIIb i IV

Postępowanie nr: ZP.271.2.24.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 11.04.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej – Pęcice Ogród

Postępowanie nr: ZP.271.2.23.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 09.04.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeremchy w Granicy oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czeremchy w Granicy, gmina Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.19.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 28.03.2018 godzina: 00:00
Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy

Postępowanie nr: ZP.271.2.18.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 26.03.2018 godzina: 10:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach oraz Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach

Postępowanie nr: ZP.271.2.16.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 22.03.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi