Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Informacje z otwarcia ofert

Postępowanie nr: ZP.271.2.24.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 23.04.2019 godzina: 12:00
„Dozór na strefach rekreacji”

Postępowanie nr: ZP.271.2.21.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 15.04.2019 godzina: 10:00
Budowa odwodnienia skrzyżowania ul. Ryszarda i Topazowej w Komorowie

Postępowanie nr: ZP.271.2.14.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 18.03.2019 godzina: 10:00
Budowa pompowni ścieków P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach

Postępowanie nr: ZP.271.2.15.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 13.03.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Piachy w Pęcicach

Postępowanie nr: ZP.271.2.13.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 11.03.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Calineczki w Regułach

Postępowanie nr: ZP.271.2.12.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 08.03.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - etap I

Postępowanie nr: ZP.271.2.16.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 07.03.2019 godzina: 10:00
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i dostarczaniu faktur za zrzut ścieków i pobór wody

Postępowanie nr: ZP.271.2.11.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 28.02.2019 godzina: 00:00
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana szaf sterujących wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.10.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 20.02.2019 godzina: 10:00
Równanie i profilowanie dróg

Postępowanie nr: ZP.271.2.09.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 14.02.2019 godzina: 10:00
Zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego - Rower Gminny

Postępowanie nr: ZP.271.2.06.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 29.01.2019 godzina: 10:00
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i dostarczaniu faktur za zrzut ścieków i pobór umowy

Postępowanie nr: ZP.271.2.05.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 25.01.2019 godzina: 10:00
Prace porządkowe na strefach rekreacji i placach zabaw na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.89.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 07.01.2019 godzina: 10:00
Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej

Postępowanie nr: ZP.271.2.88.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 28.12.2018 godzina: 10:00
Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w 2019 r.

Postępowanie nr: ZP.271.2.86.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 12.12.2018 godzina: 10:00
Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w 2019 r.